Ένα από τα σημαντικότερα γνωρίσματα της Elechrome εδώ και χρόνια είναι οι πράσινες πολιτικές που ακολουθεί στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών της.

Στην πληθώρα επιλογών που διαθέτουμε, δίνεται φυσικά η δυνατότητα επιλογής οικολογικών και φιλικών προς το περιβάλλον χρωμάτων (μη τοξικά).

Επιπλέον, η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται εκτός κατοικημένης περιοχής, ενώ ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται είναι χαμηλής όχλησης.

Φροντίζουμε να ανακυκλώνουμε κάθε υλικό που χρησιμοποιούμε και είμαστε κάθετα αντίθετοι στη χρήση ιδιαίτερα τοξικών α’ υλών, προνοώντας πάντα για την προέλευση και την ποιότητα αυτών.