Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στη Δυτική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ευόσμου, άνωθεν της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης. Εκεί υπάρχει όλος ο απαιτούμενος εξοπλισμός και οι απαραίτητες υποδομές για την ποιοτική παροχή των υπηρεσιών μας.

Στον χάρτη που ακολουθεί μπορείτε εύκολα και γρήγορα να βρείτε τις εγκαταστάσεις μας.