Η ηλεκτροστατική βαφή μεταλλικών επιφανειών είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένα μέταλλο επικαλύπτεται με ειδικές πολυεστερικές ρητίνες.

Σκοπός της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι η αντοχή των μεταλλικών αντικειμένων στη διάβρωση και η βέλτιστη αισθητική τους παρουσία.

Τα στάδια που ακολουθούνται είναι τα ακόλουθα:

 • Καθαρισμός Επιφάνειας.
 • Βαφή.
 • Πολυμερισμός σε ειδικούς φούρνους.
 • Ειδική συσκευασία για την προστασία των αντικειμένων κατά τη μεταφορά.

Στην Elechrome μπορούμε να βάψουμε μεταλλικές επιφάνειες όπως, ενδεικτικά, οι παρακάτω κατηγορίες:

 • Ράφια
 • Κολώνες
 • Φωτιστικά
 • Μεταλλικά έπιπλα (πχ ντουλάπες)
 • Καλοριφέρ
 • Λαμαρίνες
 • Μεταλλικές κατασκευές