Η αμμοβολή είναι μια μέθοδος καθαρισμού μιας επιφάνειας με τεχνική ρίψη άμμου υπό πίεση. Οι επιφάνειες που μπορούν να καθαριστούν με τη συγκεκριμένη μέθοδο ποικίλουν. Ενδεικτικά μπορεί να είναι από μέτταλο, αλουμίνιο κ.α.

Πρόκειται για μια από τις καλύτερες και γρηγορότερες μεθόδους καθαρισμού με… στόχους τη σκουριά, παλιά χρώματα, λεκέδες κ.α.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η αμμοβολή είναι απαραίτητη πριν τη βαφή ενός αντικειμένου ή μιας επιφάνειας ώστε αυτό να καθαριστεί σωστά και να είναι έτοιμο προς βαφή.

Ορισμένες επιφάνειες ή αντικείμενα που μπορούν να καθαριστούν με τη μέθοδο της αμμοβολής παρουσιάζονται παρακάτω:

  • Ζάντες αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας.
  • Σκελετούς και μέρη ποδηλάτων και μοτοσυκλέτας.
  • Μεταλλικά έπιπλα.
  • Κάγκελα.
  • Μεταλλικές κατασκευές.